Profiel

Missie en visie
Historie
Kunst
Historie

Kort na elkaar richtten Cees van Oene en Nursel Erbudak ieder hun eigen onderneming op. Cees van Oene begon in 1998 met ‘Financieel en Facilitair Management’ en Nursel Erbudak richtte in 1999 ‘FacilityPlus’ op. De dienstverlening van beide bedrijven was toegespitst op facilitaire zaken en financiën. Vanuit Amsterdam ontwikkelden de bedrijven zich verder.


Cees van Oene

Nursel ErbudakSamenvoeging
Om verder te kunnen groeien besloten Cees van Oene en Nursel Erbudak in 2002 hun ondernemingen samen te voegen. Het nieuwe bedrijf werd de b.v. `FacilitiyPlus', gevestigd in Amsterdam en Wormerveer. De onderneming bleef groeien en zich ontwikkelen. Ook nam de vraag van klanten naar andere diensten steeds meer toe.
Uitbreiding werkveld

Beide ondernemers hadden veel ervaring opgedaan in verschillende branches. Daarom besloten ze de dienstverlening uit te breiden. Vanaf dat moment konden bedrijven ook diensten op het gebied van P&O, HRM en ICT afnemen. De vraag om advies resulteerde bovendien in een groeiende consultancy-tak van het bedrijf.

Nieuwe naam
De naam FacilityPlus dekte de lading van de nieuwe dienstverlening niet meer. Daarom kozen Van Oene en Erbudak in 2006 AlliantieAdvies als bedrijfsnaam. Kort daarop bleek om verschillende redenen de kantoren in Amsterdam en Wormerveer niet meer te voldoen. AlliantieAdvies werkt landelijk en wil goed bereikbaar zijn. Daarom is het kantoor in april 2008 verhuisd naar Amersfoort. Dit is het geografisch middelpunt van Nederland.

HomeProfielInterim managemantOutplacementTraining à la carteFacilitair managementQuick scansContact